Customer Acquisition

Consumer Database and B2C Leads Thailand

คุณต้องการเพิ่มฐานลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายใช่หรือไม่

และหากสิ่งต่างๆเหล่านี้ตรงกับความต้องการของคุณ

  • ต้องการหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ
  • ต้องการหากลุ่มเป้าหมายผู้ซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ
  • ต้องการเพื่อยอดขาย
  • อยากลองวิธีใหม่ๆเพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่และกลุ่มเป้าหมายใหม่

หากคุณสนใจ B2C leads ติดต่อเรา เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมการทำ leads generation เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ๆ จะเป็นการมองหาวิธีใหม่ๆควบคู่กับวิธีที่ทำอยู่เดิม หรือคุณเป็นคนนึงที่ลองใช้กิจกรรมการตลาดต่างๆมาแล้วแต่ยังไม่พอใจในผลลัพธ์ และสนใจลองใช้ digital marketing หรือ กลยุทธ์การตลาดแบบใหม่ๆ เรายินดีให้คำปรึกษาหรือวางแผนร่วมกันเพื่อแนะนำช่องทางใหม่ๆในการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของคุณ

Lead Generation คืออะไร

การวางแผนและใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบนึง เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายขึ้นมา โดยคัดสรรความเป็นไปได้ว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มสูงที่จะซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ รวมถึงการใช้วิธีการเลือกหรือคัดกรองจากข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นความเป็นไปได้ที่จะปิดยอด ขายสินค้าหรือบริการนั้นได้ โดยคุณและทีมงานขายของคุณสามารถติดต่อและเข้าถึงกลุ่มลูกค้านั้นได้โดยตรงเพื่อเสนอหรือพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าและบริการ

บริการของเราช่วยคุณได้อย่างไร ในการเพิ่มยอดขาย

ในการทำกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆของทีมการตลาดไม่ว่าการทำคอนเท้นต์ผ่าน social media หรือ search engine ต่างๆ และต้องคอยติดตามผลชี้วัด การเปลี่ยนจากกลุ่มเป้าหมายเป็นยอดขายได้จริง นั่นอาจเป็นวิธีนึงที่ใช้กัน และด้วย B2C online Lead Generation เราสามารถปรับกลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุดและเกิดความเป็นไปได้มากขึ้นในการเปลี่ยนเป็นยอดซื้อขาย เรามีกระบวนการคัดสรรเพื่อได้ฐานข้อมูลของกลุ่มลูกค้าที่ตรงกับความสนใจในสินค้าและบริการของคุณ

เราช่วยคุณเพิ่มจำนวนฐานลูกค้าได้อย่างไร

การทำแบบสำรวจ: เราทำแบบสำรวจออนไลน์บนเว็บไซต์ที่ทางเราจัดการดูแลอยู่ เพื่อเพิ่มข้อมูลบุคคลและข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่มีความน่าสนใจและสามารถเป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับการซื้อขายของสินค้าและบริการของคุณ

การทำการตลาดผ่านอีเมล์: เราสามารถวิเคราะห์และเลือกกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจ โดยคัดสรรจาก อายุ เพศ ความสนใจต่างๆ หรือจังหวัดที่อยู่อาศัย เพื่อขอบเขตกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสการตอบรับ

การกำหนดกลุ่มเป้าหมายเองได้: เราสามารถใช้กลยุทธ์วิธีการคัดสรรข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือ leads ให้เหมาะสมกับแผนการขายของคุณ

การทำการตลาดแบบ Lead Generation ของเราถูกต้องตาม PDPA หรือไม่ ?

แน่นอนว่า PDPA หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นเรื่องที่สำคัญมากในการจัดเก็บและได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆส่วนบุคคลจากกิจกรรมการตลาดต่างๆ Luna Park Media เองให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้และเราสามารถให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าทางเรา ได้ทำการคัดสรรกลุ่มเป้าหมายและรวบรวมข้อมูลโดยยึดหลักถูกต้องตาม PDPA หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยการทำ การให้ความยินยอม (Consent) จากกลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้อง

สามารถให้ข้อมูลความต้องการของคุณ เพื่อให้เราติดต่อเพื่อแนะนำและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับบริการ Lead Generation ของเราโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการแนะนำ ติดต่อเรา

Have a question? Chat with us!
Please let us know your name and phone number to reach you